Our Kenya journey April 2013.
Director, Cam, Editor: Yasuhito Tsuge
Cam: Masato Indo
Producer: Hidetaka Ino
Coodinator: Daniel Kinuthia Mwaniki, Kichitaro Shiojiri
Music, Scoring Composer, Orchestra Arranger: Yasuhiro Nakashima
Music Producer, Scoring Engineer, Re-Recording Mixer: Kenji Nakai
Scoring Director, Contractor: MIZ
1st Violin: Tomoe Nakajima, Kie Woo, AYASA, Mari Asai
2nd Violin: Kozue Harada, Asano Mekaru, Akiko Sawada, Asuna
Viola: Naoko Kakutani, Keiko Tanaka
Cello: Maiko Satou, Mayumi Sano
Contrabass: Naoki Koyama
Trumpet: Yusuke Noguchi, Hiroshi Iwao
Percussion: Kikuko Yasui
Recording Studio: Studio A-tone
Assistant Engineer: Hideto Matsumoto
Production : augment5 Inc.
Back to Top